.:::. Akustikk-konsult AS
Førstesiden   ::  Om selskapet   ::  Referanser   ::  CV   ::  Kontaktinfo   ::  Send e-post


Akustikk-konsult løser problemer spredt over et vidt felt innenfor støy fra- og internt i industrianlegg, samferdselsstøy, musikk-/ romakustikk, lydisolasjons-problematikk i bygg og lignende. Typiske kunder er stat/kommune, industri, arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører på andre felt.

For å kunne løse oppgavene disponerer firmaet en instrumentpark som gir mulighet til å måle og analysere de fleste situasjoner hvor en har problemer med støy, lydisolasjon, trinnlyd, romakustikk/romklang og strukturlyd/vibrasjoner.

Firmaet behersker også beregningsmetoder for industristøy, tog- og veitrafikkstøy prediksjon av lydisolasjon, etterklangstid og andre lydforhold i boliger, skoler, kinoer, saler, industribygg, kontorbygg, lydstudioer, mm.
Akustikk-konsult AS :: Framnesvn 7 :: Postboks 1587, 3206 Sandefjord :: mob 91703212 :: skomedal@akustikk-konsult.no